Zľava!

11kW Frekvenčný menič VECTOR V350-4T0110; 25A

549,00  bez DPH

Okamžitý kontakt - predaj@elektromotory-zilina.sk

Popis

Špecifikácie a technické data frekvenčného meniča VECTOR

– vektorové riadenie, automatická úspora, brzdné jednotky, momentový posilňovač, potenciometer a LCD display v základnej výbave

Položka
Popis
Vstup
Vstupné menovité napätie a frekvencia
Jednofázový /Trojfázový 230V AC.Trojfázový 400 V AC.
50 Hz / 60 Hz
Napäťová nesymetrie
Prípustný rozsah kolísania napätia:-20% až +20%
Napäťová nesymetria:<3%;Frekvenčná nesymetria:≤5%
Výstup
Výstupné menovité napätie
Trojfázové  0 až vstupné AC napätie
Výstupná frekvencia
0.00 až 600.00Hz
 Preťažiteľnosť
Typ G:150% 1minúty,180% 1 sekunda,200% ochrana
Typ P:120% 1minúty,150% 1 sekunda,180% ochrana
Kontrolné funkcie
Regulačný režim
Optimalizácia  priestoru vektorom napätia, PWM modulácia
Regulačný režim
Vektorové riadenie (SVC), V/F riadenie. Riadenie točivého momentu.
 Presnosť frekvencie
Digitálne nastavenie: max. frekvencia  × ± 0.01%
Analogové nastavenie: max. frekvencia × ± 0.20%
 Frekvenčné rozlíšenie
Digitálne  nastavenie:  0.01HZ;
Analógové nastavenie: max. frekvencia  x 0.1%.
 Štartovacia frekvencia
0.00 až 10.00Hz
Točivý moment
Automatický točivý moment. Dvíha točivý moment automaticky v závislosti na výstupnom prúde.                            .
Manuálny zdvih točivého momentu. Rozsah: 0.1—30.0%
 Kompenzácia sklzu
Rozsah nastavenia:0 až 50%,výstup z meniča frekvencie môže byť automaticky regulovaný v tomto rozsahu, v závislosti na zaťažení motora, aby sa znížilo kolísanie otáčok motora v dôsledku kolísania záťaže.
Čas zrýchlenia/
čas spomalenia
Čas v minútach/sekundách môže byť vybraný ako časová jednotka. Nastavenie je možné v sekvenciách od 1 ~ 3600 s.
Nosná frekvencia
0.1  až 15.0 kHz
Funkcie konštatných otáčok
Nastaviteľný frekvenčný rozsah funkcie konštatných otáčok:
0.01 až 600.00 Hz.
Nastaviteľný čas zrýchlenia / spomalenia :0.1 až 3600 s.
V/F krivka
1:lineárna krivka   2: kvadratická krivka  3:užívateľom
   definovaná V/F krivka
         
Kontrolné funkcie
Automatická úspora energie
Automatická optimalizácia V/F krivky v závislosti na zmenách zaťaženia – prináša úsporu energie.
Automatická regulácia napätia (AVR)
Pri zmene sieťového napätia sa pomocou výstupu PWM udržiava konštatné napätie automaticky.
Vstavaný PID
Pomocou PID sa môže vytvoriť riadiaci systém s uzavretou sľučkou (CLCS) vhodný na riadenie tlaku, prietoku a ďalšie procesné riadenia…
Ovládacia funkcia
Operačný príkaz
Riadenie cez ovládací panel,riadenie cez externý riadiaci terminál a riadenie cez COM port
Nastavenie ferkvencie
Nastavenie cez potenciometer, nastavenie cez ▲▼ na operačnom panely, nastavenie cez externý terminál pomocou tlačítok UP/DOWN, nastavenie analógovým napäťovým signálom,nastavenie cez externý potenciometer,nastavennie aktuálnym analogovým signálom, nastavenie kombnináciou cez port 485 COM,atď..
Vstupný signal
Signál VPRED/VZAD, viac rýchlostný signál, signál poruchy, signál resetu, atď.
Výstupný signál
Programovateľné relé, výstup pre otvorený kolektor, výstup pre hlásenie porúch.
Multifunkčný analógový a digitálny výstupný terminál
Prostredníctvom terminalu je možné realizovať výstupné frekvencie prúdu a ďalšie fyzikálne veličiny na výstupe, 0 až 10 V, alebo 0 až 20 mA, DC signal a 0 až 10 kHz výstup digitálneho signal.
Brzdné  funkcie
Dynamické brzdenie
S externým brzdným odporom môžeme dosiahnuť maximálny brzdný moment až 100 %.
DC brzdenie (jednosmerným prúdom)
Môže byť zvolené , keď sa motor zastaví, alebo ak sa rozbieha, s akčnou frekvenciou  0 až 20Hz, akcia súčasnej úrovne je  0-100% a uvedenie do činnosti je v čase 0 až 30 sec., ktoré môže byť nastavený sekvenčne.
Ostatné funkcie
Preskočiť frekvenciu; Funkcia postrku; Čítač; Zberné počítadlo; Sledovanie rýchlosti otáčania; Letmý reštart pri strate výkonu; Obmedzenie najvyššej /najnižšej frekvencie; Nastaviteĺný režim Rozbehu/Dobehu; Meranie výstupnej frekvencie a výstupného napätia; Viac rýchlostná prevádzka- program; Dvojlinkový režim /trojlinkový režim ;Systém kontroly kolísania frekvencie; Voľba viacfunkčného vstupného terminálu; Dislokácia autoresetu; Port
RS 485 sériovej komunikácie, atď.
Ochranné funkcie
Ochrana pred výpadkom vstupnej fázy;Nadprúdová ochrana; Ochrana proti preťaženiu; Prepäťová ochrana; Podpäťová ochrana; Ochrana proti prehriatiu, atď
        
LED display
Možnosť zobraziť stav meniča bežiaci v reálnom čase,sledovať parameter, funkcie, chybové kódy a ďalšie informácie ktroé poskytujú funkcie meniča
Zodpovedajúce diely
Brzdové zostavy, ovládací panej ďiaľkovej komunikácie s vodičom, komunikačný panel
Okolie
Umiestnenie meniča
Frekvenčný menič sa musí inštalovať vo vnútorných priestoroch, bez priameho pôsobenia slnečného žiarenia, vylúčiť výskyt vysokej vlhkosti vzduchu a kondenzácie, vylúčiť výskyt prachu, a korozívnych plynov, vylúčiť výskyt výbušných plynov,horľavých plynov a olejovej hmly, vylúčiť možnosť kontaktu so soľou, atď.
Nadmosrká výška
Do 1000 m
Okolitá teplota
Od -10 °C do +45°C
Vlhkosť vzduchu
20%-90% RH bez kondenzácie
Vibrácie
< 0.5 G
Skladovacia teplota
-20°C až + 60 °C
Konštrukcia
Krytie
IP 20
Typ chladenia
Nútené chladenie vzduchom
Typ inštalácie
Možnosť inštalácie na stenu, alebo na podlahu