30 / 37 kW Frekvenčný menič triedy Heavy Duty drives VHD37

Okamžitý kontakt - predaj@elektromotory-zilina.sk

Popis

Špecifikácie a technické data frekvenčného meniča VYBO Electric Heavy Duty

Položka

Popis

Vstup

Vstupné menovité napätie a frekvencia

Jednofázový /Trojfázový 230V AC.Trojfázový 400 V AC.

50 Hz / 60 Hz

Napäťová nesymetrie

Prípustný rozsah kolísania napätia:-20% až +20%

Napäťová nesymetria:<3%;Frekvenčná nesymetria:≤5%

Výstup

Výstupné menovité napätie

Trojfázové  0 až vstupné AC napätie

Výstupná frekvencia

0.00 až 600.00Hz

 Preťažiteľnosť

Typ G:150% 1minúty,180% 1 sekunda,200% ochrana

Typ P:120% 1minúty,150% 1 sekunda,180% ochrana

Kontrolné funkcie

Regulačný režim

Optimalizácia  priestoru vektorom napätia, PWM modulácia

Regulačný režim

Vektorové riadenie (SVC), V/F riadenie. Riadenie točivého momentu.

 Presnosť frekvencie

Digitálne nastavenie: max. frekvencia  × ± 0.01%

Analogové nastavenie: max. frekvencia × ± 0.20%

 Frekvenčné rozlíšenie

Digitálne  nastavenie:  0.01HZ;

Analógové nastavenie: max. frekvencia  x 0.1%.

 Štartovacia frekvencia

0.00 až 10.00Hz

Točivý moment

Automatický točivý moment. Dvíha točivý moment automaticky v závislosti na výstupnom prúde.                            .

Manuálny zdvih točivého momentu. Rozsah: 0.1—30.0%

 Kompenzácia sklzu

Rozsah nastavenia:0 až 50%,výstup z meniča frekvencie môže byť automaticky regulovaný v tomto rozsahu, v závislosti na zaťažení motora, aby sa znížilo kolísanie otáčok motora v dôsledku kolísania záťaže.

Čas zrýchlenia/

čas spomalenia

Čas v minútach/sekundách môže byť vybraný ako časová jednotka. Nastavenie je možné v sekvenciách od 1 ~ 3600 s.

Nosná frekvencia

0.1  až 15.0 kHz

Funkcie konštatných otáčok

Nastaviteľný frekvenčný rozsah funkcie konštatných otáčok:

0.01 až 600.00 Hz.

Nastaviteľný čas zrýchlenia / spomalenia :0.1 až 3600 s.

V/F krivka

1:lineárna krivka   2: kvadratická krivka  3:užívateľom

   definovaná V/F krivka

         

Kontrolné funkcie

Automatická úspora energie

Automatická optimalizácia V/F krivky v závislosti na zmenách zaťaženia – prináša úsporu energie.

Automatická regulácia napätia (AVR)

Pri zmene sieťového napätia sa pomocou výstupu PWM udržiava konštatné napätie automaticky.

Vstavaný PID

Pomocou PID sa môže vytvoriť riadiaci systém s uzavretou sľučkou (CLCS) vhodný na riadenie tlaku, prietoku a ďalšie procesné riadenia…

Ovládacia funkcia

Operačný príkaz

Riadenie cez ovládací panel,riadenie cez externý riadiaci terminál a riadenie cez COM port

Nastavenie ferkvencie

Nastavenie cez potenciometer, nastavenie cez ▲▼ na operačnom panely, nastavenie cez externý terminál pomocou tlačítok UP/DOWN, nastavenie analógovým napäťovým signálom,nastavenie cez externý potenciometer,nastavennie aktuálnym analogovým signálom, nastavenie kombnináciou cez port 485 COM,atď..

Vstupný signal

Signál VPRED/VZAD, viac rýchlostný signál, signál poruchy, signál resetu, atď.

Výstupný signál

Programovateľné relé, výstup pre otvorený kolektor, výstup pre hlásenie porúch.

Multifunkčný analógový a digitálny výstupný terminál

Prostredníctvom terminalu je možné realizovať výstupné frekvencie prúdu a ďalšie fyzikálne veličiny na výstupe, 0 až 10 V, alebo 0 až 20 mA, DC signal a 0 až 10 kHz výstup digitálneho signal.

Brzdné  funkcie

Dynamické brzdenie

S externým brzdným odporom môžeme dosiahnuť maximálny brzdný moment až 100 %.

DC brzdenie (jednosmerným prúdom)

Môže byť zvolené , keď sa motor zastaví, alebo ak sa rozbieha, s akčnou frekvenciou  0 až 20Hz, akcia súčasnej úrovne je  0-100% a uvedenie do činnosti je v čase 0 až 30 sec., ktoré môže byť nastavený sekvenčne.

Ostatné funkcie

Preskočiť frekvenciu; Funkcia postrku; Čítač; Zberné počítadlo; Sledovanie rýchlosti otáčania; Letmý reštart pri strate výkonu; Obmedzenie najvyššej /najnižšej frekvencie; Nastaviteĺný režim Rozbehu/Dobehu; Meranie výstupnej frekvencie a výstupného napätia; Viac rýchlostná prevádzka- program; Dvojlinkový režim /trojlinkový režim ;Systém kontroly kolísania frekvencie; Voľba viacfunkčného vstupného terminálu; Dislokácia autoresetu; Port

RS 485 sériovej komunikácie, atď.

Ochranné funkcie

Ochrana pred výpadkom vstupnej fázy;Nadprúdová ochrana; Ochrana proti preťaženiu; Prepäťová ochrana; Podpäťová ochrana; Ochrana proti prehriatiu, atď

        

LED display

Možnosť zobraziť stav meniča bežiaci v reálnom čase,sledovať parameter, funkcie, chybové kódy a ďalšie informácie ktroé poskytujú funkcie meniča

Zodpovedajúce diely

Brzdové zostavy, ovládací panej ďiaľkovej komunikácie s vodičom, komunikačný panel

Okolie

Umiestnenie meniča

Frekvenčný menič sa musí inštalovať vo vnútorných priestoroch, bez priameho pôsobenia slnečného žiarenia, vylúčiť výskyt vysokej vlhkosti vzduchu a kondenzácie, vylúčiť výskyt prachu, a korozívnych plynov, vylúčiť výskyt výbušných plynov,horľavých plynov a olejovej hmly, vylúčiť možnosť kontaktu so soľou, atď.

Nadmosrká výška

Do 1000 m

Okolitá teplota

Od -10 °C do +45°C

Vlhkosť vzduchu

20%-90% RH bez kondenzácie

Vibrácie

< 0.5 G

Skladovacia teplota

-20°C až + 60 °C

Konštrukcia

Krytie

IP 20

Typ chladenia

Nútené chladenie vzduchom

Typ inštalácie

Možnosť inštalácie na stenu, alebo na podlahu